สินค้าโปรโมชั่น

PLU 9386

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด กว้าง 13.8 x ยาว 18.5 x สูง 6.0 cm

Sold 0 items

฿50 ฿50
 

 

PLU 9385

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด กว้าง 13.8 x ยาว 18.5 x สูง 5.0 cm

Sold 0 items

฿50 ฿50
 

 

PLU 9384

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด กว้าง 13.8 x ยาว 18.5 x สูง 3.9 cm

Sold 0 items

฿45 ฿45
 

 

PLU 9383

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด กว้าง 13.8 x ยาว 18.5 x สูง 3.2 cm

Sold 0 items

฿45 ฿45
 

 

PLU 2580

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาด กว้าง 11.8 x ยาว 17.3 x สูง 5.6 cm

Sold 16 items

฿90 ฿90
 

 

PLU 2873

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาด กว้าง 11.8 x ยาว 17.3 x สูง 5.6 cm

Sold 2 items

฿85 ฿85
 

 

PLU 2585

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาด กว้าง 11.7 x ยาว 17.3 x สูง 7.3 cm

Sold 0 items

฿90 ฿90
 

 

PLU 2584

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาด กว้าง 11.7 x ยาว 17.3 x สูง 6.4 cm

Sold 0 items

฿80 ฿80
 

 

PLU 2578

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาด กว้าง 11.7 x ยาว 17.3 x สูง 5.1 cm

Sold 0 items

฿78 ฿78
 

 

PLU 2577

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาด กว้าง 11.7 x ยาว 17.3 x สูง 4.2 cm

Sold 0 items

฿75 ฿75
 

 

PLU 2874

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาด กว้าง 11.7 x ยาว 17.3 x สูง 7.3 cm

Sold 24 items

฿85 ฿85
 

 

PLU 2872

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาด กว้าง 11.7 x ยาว 17.3 x สูง 6.4 cm

Sold 0 items

฿77 ฿77
 

 

PLU 2871

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาด กว้าง 11.7 x ยาว 17.3 x สูง 5.1 cm

Sold 1 items

฿74 ฿74
 

 

PLU 2870

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาด กว้าง 11.7 x ยาว 17.3 x สูง 4.2 cm

Sold 0 items

฿70 ฿70
 

 

PLU 2063

1 ห่อมี 25 ชุด | กว้าง 11 x ยาว 17 x สูง 5.5 cm

Sold 1 items

฿75 ฿75
 

 

PLU2198

1 ห่อมี 30 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ, ขนาด Dia ปาก 17 x ก้น 10 x สูง 7.5 cm

Sold 33 items

฿175 ฿175
 

 

PLU 2196

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาด กว้าง 18 x ยาว 24 x สูง 5.5 cm

Sold 35 items

฿130 ฿130
 

 

PLU 2197

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 4 ห่อ, ขนาด กว้าง 21 x ยาว 27 x สูง 4.8 cm ***ตัวกล่องเข้าไมโครเวฟได้ ยกเว้นฝา

Sold 375 items

฿210 ฿210
 

 

PLU 2069

1 ห่อมี 25 ชุด | กว้าง 11 x ยาว 17 x สูง 5.5 cm

Sold 96 items

฿84 ฿84
 

 

PLU 2489

1 ห่อมี 25 ชุด | กว้าง 12.5 x ยาว 17.5 x สูง 4.8 cm

Sold 46 items

฿125 ฿125
 

 

PLU 2077

1 ห่อมี 25 ชุด | กว้าง 14.0 x ยาว 20.5 x สูง 5.0 cm

Sold 13 items

฿95 ฿95
 

 

PLU 6654

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ, ขนาด ช้อนกว้าง 3.5, ส้อมกว้าง 2.5 x ยาว 16 cm

Sold 34 items

฿90 ฿90
 

 

PLU 6657

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ, ขนาดช้อนกว้าง 3.5, ส้อมกว้าง 2.5 x ยาว 16 cm

Sold 272 items

฿90 ฿90
 

 

PLU 2081

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ขนาด กว้าง 12 x ยาว 17.5 x สูง 7.5 cm (อุ่นด้วยไมโครเวฟได้ที่อุณหภูมิ 5 - 90 ํC)

Sold 157 items

฿90 ฿90
 

 

PLU 2087

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาดกว้าง 11.0 x ยาว 16.5 x สูง 7.5 cm

Sold 430 items

฿90 ฿90
 

 

PLU 8056

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ปาก 9.5 x สูง 1 cm.

Sold 132 items

฿23 ฿23
 

 

PLU 2181

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ กว้าง 18.0 x ยาว 24.0 x สูง 4.0 cm

Sold 0 items

฿140 ฿140
 

 

PLU 2182

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาดกว้าง 18.0 x ยาว 24.0 x สูง 4.0 cm ***ตัวกล่องเข้าไมโครเวฟได้ ยกเว้นฝา

Sold 128 items

฿140 ฿140
 

 

PLU 2487

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด กว้าง 12.5 x ยาว 17.8 x สูง 5 cm

Sold 4 items

฿120 ฿120
 

 

PLU 1039

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 85mm, ก้น 5cm, สูง 12cm

Sold 72 items

฿92 ฿92
 

 

PLU 1023

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ, ขนาดปาก DIA. 75mm x ก้น 4.5 x สูง 10 cm

Sold 133 items

฿57 ฿57
 

 

PLU 1013

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ ปาก 75mm, ก้น 4.7cm, สูง 8.8cm

Sold 24 items

฿50 ฿50
 

 

PLU 3407

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1ลังมี 40 ห่อ, ขนาดกว้าง 3.7 x ยาว 4.5 x สูง 2.5 cm

Sold 116 items

฿30 ฿30
 

 

PLU 3408

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาดกว้าง 4.3 x ยาว 4.7 x สูง 3.3 cm

Sold 156 items

฿30 ฿30
 

 

PLU 2127

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ปาก 7.5 x สูง 3.5 cm.

Sold 5 items

฿30 ฿30
 

 

PLU 1098

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ปาก 8.5 x สูง 4 cm.

Sold 0 items

฿30 ฿30
 

 

PLU 6652

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ขนาดกว้าง 3.5 x ยาว 15.5 cm.

Sold 608 items

฿80 ฿80
 

 

PLU 6653

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 3.5 x ยาว 15.5 cm

Sold 375 items

฿80 ฿80
 

 

PLU 2414

1 ห่อมี 25 ชุด| 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาดกว้าง 14.0 x ยาว 21.5 x สูง 5.0 cm

Sold 3 items

฿195 ฿195
 

 

PLU 2412

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาดกว้าง 14.0 x ยาว 21.5 x สูง 5.0 cm

Sold 3 items

฿195 ฿195
 

 

Unipakcentershop website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy