8_2ถุงขยะ : Garbage Bag

PLU 7023

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 60 ห่อ, ขนาดกว้าง 30 x ยาว 40 นิ้ว

Sold 0 items

฿58 ฿58
 

 

PLU 7022

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 60 ห่อ, ขนาดกว้าง 24 x ยาว 28 นิ้ว

Sold 0 items

฿58 ฿58
 

 

PLU 7021

1 ห่อมี 30 ชิ้น | 1 ลังมี 60 ห่อ, ขนาดกว้าง 12 x ยาว 18 นิ้ว

Sold 0 items

฿58 ฿58
 

 

PLU 7020

1 ห่อมี 80 ชิ้น | 1 ลังมี 60 ห่อ, ขนาดกว้าง 12 x ยาว 18 นิ้ว

Sold 0 items

฿54 ฿54
 

 

PLU 7387

Sold 23 items

฿52 ฿52
 

 

PLU 7388

Sold 0 items

฿52 ฿52
 

 

PLU 7389

Sold 0 items

฿55 ฿55
 

 

PLU 7024

Sold 0 items

฿60 ฿60
 

 

PLU 7390

Sold 0 items

฿90 ฿90
 

 

PLU 7392

Sold 2 items

฿90 ฿90
 

 

PLU 7394

Sold 9 items

฿90 ฿90
 

 

PLU 7395

Sold 12 items

฿90 ฿90
 

 

PLU 7025

Sold 0 items

฿60 ฿60
 

 

Unipakcentershop website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy