ROADY PACK : บรรจุภัณฑ์ตรา โรดดี้แพค

หมวดสินค้า ตรา โรดดี้แพค บรรจุภัณฑ์คุณภาพ ราคาประหยัด

PLU 1057

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 8.5 x สูง 1 cm.

฿ 20 ฿ 20

PLU 1043

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9.5 x สูง 1 cm.

฿ 20 ฿ 20

PLU 1036

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9 x สูง 1 cm.

฿ 20 ฿ 20

PLU 8115

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9.5 x สูง 1 cm.

฿ 24 ฿ 24

PLU 7181

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9.8 x ฐาน 6.3 x สูง 12 cm.

฿ 110 ฿ 110

PLU 7182

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9.8 x ฐาน 6.3 x สูง 15 cm.

฿ 135 ฿ 135

PLU 5565

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9.5 x ฐาน 6 x สูง 12 cm.

฿ 50 ฿ 50

PLU 5564

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9.5 x ฐาน 6 x สูง 12 cm.

฿ 40 ฿ 40

PLU 2149

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9.8 x สูง 4 cm.

฿ 40 ฿ 40

PLU 9204

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 1,000 ห่อ | ปาก 11.9 x สูง 4.7 cm.

฿ 75 ฿ 75

PLU 2150

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9.8 x สูง 1 cm.

฿ 30 ฿ 30

PLU 9141

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12.2 x ยาว 17.5 x สูง 4cm

฿ 100 ฿ 100

PLU 7203

1 ห่อมี 25 ชุด| 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 12.0 x ยาว 18.0 x สูง 4.0 cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 7192

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12.2 x ยาว 17.5 x สูง 5.2 cm

฿ 105 ฿ 105

PLU 7193

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด กว้าง 12.2 x ยาว 17.5 x สูง 7cm

฿ 125 ฿ 125

PLU 7204

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 12.0 x ยาว 18.0 x สูง 4.0 cm

฿ 100 ฿ 100

PLU 7174

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ปาก DIA. 9.8 cm x ก้น DIA. 6.3 cm x สูง 12 cm

฿ 90 ฿ 90
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy