FEST CHOICE (บรรจุภัณฑ์ กระดาษ food grade)

PLU 9397

1 ห่อมี 50 ชิ้น | กว้าง 19.2 xยาว 19.2 x สูง 6.0 cm.

฿ 245 ฿ 245

PLU 9396

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาดกว้าง 7.5 x ยาว 22.5 x สูง 7 cm

฿ 158 ฿ 158

PLU 9469

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 0.6 x สูง 21 cm

฿ 75 ฿ 75

PLU 9378

1 ห่อมี 50 ชิ้น | กว้าง 20 x ยาว 20 x สูง 2.5 cm

฿ 135 ฿ 135

PLU 9411

1 ห่อมี 50 ชิ้น | กว้าง 10 x ยาว 13.5 x สูง 5.5 cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 9399

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 14.0 x ฐาน 11.3 x สูง 8.5 cm (ใช้คู่กับฝา PLU 9394)

฿ 180 ฿ 180

PLU 9470

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 0.6 x ยาว 21 cm

฿ 85 ฿ 85

PLU 9454

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 20 x สูง 6 cm.

฿ 290 ฿ 290

PLU 9453

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 11.5 x ยาว 19 x สูง 5 cm.

฿ 250 ฿ 250

PLU 9451

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด DIA.ปาก 11 .3 x สูง 0.8 cm

฿ 75 ฿ 75

PLU 9380

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 23 x ก้น 16.5 x สูง 1.7 cm.

฿ 105 ฿ 105

PLU 9382

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาด กว้าง 14 x ยาว 21 x สูง 2.7 cm

฿ 140 ฿ 140

PLU 9362

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ กว้าง 10.7 xยาว 15.5 xสูง 5.7cm

฿ 110 ฿ 110

PLU 9351

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ, ขนาด กว้าง 11 x ยาว 16 x สูง 7 cm

฿ 110 ฿ 110

PLU 9369

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด DIA. ปาก 11 x ฐาน 8.8 x สูง 8.3cm (ใช้คู่กับฝา PLU 9451)

฿ 145 ฿ 145

PLU 9377

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ กว้าง 14.5 x ยาว 19 x สูง 5 cm.

฿ 215 ฿ 215

PLU 9371

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 9 x ฐาน 7.2 x สูง 6.3 cm.

฿ 85 ฿ 85

PLU 9391

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด DIA.ปาก 14 x ฐาน 11.2 x สูง 8.5 cm  (ใช้คู่กับฝา PLU 9394)

฿ 145 ฿ 145

PLU 9392

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ปาก 11 x ฐาน 8.8 x สูง 8.3cm

฿ 145 ฿ 145

PLU 9393

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 9 x ฐาน 7.2 x สูง 6.3cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 9394

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาด DIA. ปาก 14 x สูง 0.8 cm.

฿ 110 ฿ 110

PLU 9365

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ปาก 14 x ฐาน 11.3 x สูง 8.4 cm.

฿ 145 ฿ 145

PLU 9367

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด DIA.ปาก 14 x ฐาน 11.2 x สูง 8.5 cm (ใช้ร่วมกับฝา PLU 9394)

฿ 145 ฿ 145
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy