LID FOR CUP : ฝาปิดถ้วยน้ำประเภทต่าง ๆ

หมวดสินค้า : ฝาปิดถ้วยต่าง ๆ ฝาฟอยล์

PLU 8309

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9.5 x สูง 2.5 cm

฿ 45 ฿ 45

PLU 8138

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 9.5 x สูง 4 cm

฿ 30 ฿ 30

PLU 8102

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 9.8 x สูง 2.5 cm

฿ 35 ฿ 35

PLU 2148

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 7.8 x สูง 3.5 cm

฿ 35 ฿ 35

PLU 2178

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 7.5 x สูง 0.9 cm

฿ 25 ฿ 25

PLU 8305

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 9.8 x สูง 5 cm

฿ 35 ฿ 35

PLU 8306

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia 9.8 x สูง 3.5 cm

฿ 38 ฿ 38

PLU 8304

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ขนาด Dia 9.5 x สูง 3 cm

฿ 45 ฿ 45

PLU 8303

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia 9.5 x สูง 3.5 cm

฿ 42 ฿ 42

PLU 8302

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 9.5 x สูง 5 cm

฿ 45 ฿ 45

PLU 8301

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 9.2 x สูง 3.5 cm

฿ 40 ฿ 40

PLU 8300

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia 9.2 x สูง 5 cm

฿ 37 ฿ 37

PLU 8103

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 9.8 x สูง 1.5 cm

฿ 42 ฿ 42

PLU 8118

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9.8 x สูง 1 cm.

฿ 30 ฿ 30

PLU 5568

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9.5 x สูง 1 cm.

฿ 20 ฿ 20

PLU 5569

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 8.5 x สูง 4 cm.

฿ 45 ฿ 45

PLU 1044

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9.5 x สูง 5 cm.

฿ 40 ฿ 40

PLU 8105

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 10.3 x สูง 5.5 cm

฿ 40 ฿ 40
฿ 30 ฿ 30 -25%

PLU 8106

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 10 x สูง 1.5 cm

฿ 45 ฿ 45

PLU 1057

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 8.5 x สูง 1 cm.

฿ 20 ฿ 20

PLU 1043

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9.5 x สูง 1 cm.

฿ 20 ฿ 20

PLU 1036

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9 x สูง 1 cm.

฿ 20 ฿ 20

PLU 0115

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 8 x สูง 2 cm.

฿ 45 ฿ 45

PLU 2155

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 10 x สูง 3 cm.

฿ 45 ฿ 45

PLU 5225

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 50 ห่อ | ปาก 9.8 x ด้านบน 7.7 x สูง 3 cm.

฿ 75 ฿ 75

PLU 8112

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 10 x สูง 3.5 cm.

฿ 55 ฿ 55

PLU 8117

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ปาก 10 x สูง 5 cm.

฿ 35 ฿ 35

PLU 5230

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 15 x สูง 3.5 cm.

฿ 50 ฿ 50

PLU 5228 ยกเลิกจำหน่าย

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 12 x สูง 5 cm.

฿ 40 ฿ 40
Out of stock

PLU 1058

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดปาก Dia. 8.5 x สูง 4 cm.

฿ 40 ฿ 40

PLU 1037

1 ห่อมี 50 ชิ้น | DIA ปาก 9 x สูง 4.5 cm

฿ 20 ฿ 20

PLU 8111

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 10 x สูง 3.2 cm

฿ 40 ฿ 40

PLU 8110

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9.8 x สูง 2 cm

฿ 47 ฿ 47

PLU 8116

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | ปาก 9.3 x สูง 4.5 cm

฿ 55 ฿ 55

PLU 8115

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9.5 x สูง 1 cm.

฿ 24 ฿ 24

PLU 8056

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ปาก 9.5 x สูง 1 cm.

฿ 23 ฿ 23

PLU 1567

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ปาก 7.5 x สูง 0.5 cm.

฿ 23 ฿ 23

PLU 1086

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ปาก 9.3 x สูง 1 cm.

฿ 20 ฿ 20

PLU 8129

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9.5 x สูง 4.5 cm.

฿ 65 ฿ 65

PLU 1099

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 10 x สูง 4.5 cm.

฿ 70 ฿ 70
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy