GLASS & PLASTIC BOTTLE : ขวดแก้ว ขวดพลาสติก

หมวดสินค้า : 

PLU 1483

ขั้นต่ำ 1 ใบ | กว้าง 13.5 x ยาว 18.0 x สูง 29.5 cm

฿ 41 ฿ 41

PLU 1481

ขั้นต่ำ 1 ใบ | กว้าง 13.5 x ลึก 17.5 x สูง 21 cm

฿ 30 ฿ 30

PLU 1480

ขั้นต่ำ 1 ใบ | กว้าง 8 x ยาว 8 x สูง 23 cm

฿ 16 ฿ 16

PLU 1348

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3 x ก้น DIA 7.5 x สูง 9.5 cm

฿ 375 ฿ 375

PLU 1307

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3 x ก้น DIA 7.5 x สูง 9.5 cm

฿ 375 ฿ 375

PLU 1347

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3 x ก้น DIA 7.5 x สูง 9.5 cm

฿ 375 ฿ 375

PLU 1389

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3 x กว้าง 6 x ยาว 6 x สูง 17.4 cm

฿ 495 ฿ 495

PLU 1384

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3.4 x ก้น DIA 5 x สูง 19 cm

฿ 450 ฿ 450

PLU 1381

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3.4 x ก้น DIA 5.3 x สูง 16 cm

฿ 450 ฿ 450

PLU 1379

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3.4 x ก้น DIA 5 x สูง 15 cm

฿ 450 ฿ 450

PLU 1378

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3.4 x กว้าง 4.5 x ยาว 4.5 x สูง 14.5 cm

฿ 450 ฿ 450

PLU 1377

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3.4 x กว้าง 4.3 x ยาว 4.3 x สูง 12.5 cm

฿ 450 ฿ 450

PLU 1367

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3 x กว้าง 6.5 x ยาว 6.5 x สูง 17 cm

฿ 435 ฿ 435

PLU 1366

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3 x ก้น DIA 5.3 x สูง 15.5 cm

฿ 414 ฿ 414

PLU 1361

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ขนาดขวดกว้าง 5.5 x ยาว 5.5 x สูง(รวมฝา) 12.5 cm, ขนาดปาก Dia. 2.9 cm

฿ 435 ฿ 435

PLU 1360

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ขนาดขวดกว้าง 4.5 x ยาว 4.5 x สูง(รวมฝา) 11.0 cm, ปากขวด Dia. 2.9 cm

฿ 435 ฿ 435

PLU 1359

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3 x กว้าง 6.5 x ยาว 6.5 x สูง 15.5 cm

฿ 435 ฿ 435

PLU 1358

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3 x ก้น DIA 5.7 x สูง 15.5 cm

฿ 414 ฿ 414

PLU 1357

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3 x ก้น DIA 6 x สูง 17.7 cm

฿ 435 ฿ 435

PLU 1354

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3 x ก้น DIA 5.8 x สูง 11 cm

฿ 405 ฿ 405

PLU 1352

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3 x ก้น DIA 5 x สูง 13.5 cm

฿ 375 ฿ 375

PLU 1346

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3 x ก้น DIA 5.8 x สูง 16.5 cm

฿ 435 ฿ 435

PLU 1353

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3 x ก้น DIA 6 x สูง 11 cm

฿ 414 ฿ 414

PLU 1345

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3 x ก้น DIA 6 x สูง 21 cm

฿ 450 ฿ 450

PLU 1461

1 ห่อมี 1 ชิ้น | ปาก DIA 5.5 x ก้น DIA 25 x สูง 49 cm

฿ 320 ฿ 320

PLU 1253

1 ห่อมี 1 ชิ้น ขนาด DIA. 7 x สูง 19 cm

฿ 20 ฿ 20

PLU 1251

1 ห่อมี 1 ชิ้น ขนาด DIA. 3.5 x สูง 14.8 cm

฿ 20 ฿ 20
New

PLU 1248

1 ห่อมี 1 ชิ้น ขนาด DIA.6.5 x สูงรวมฝา 25.3 cm

฿ 30 ฿ 30
New

PLU 1247

1 ห่อมี 1 ชิ้น ขนาด DIA. 7.3 x สูงรวมฝา 26.5 cm

฿ 30 ฿ 30
New

PLU 1245

1 ห่อมี 1 ชิ้น | ขนาด DIA. 5.5 x สูงรวมฝา 19.5 cm

฿ 20 ฿ 20

PLU 1250

1 ห่อมี 1 ชิ้น | ขนาด DIA. 6.5 x สูงรวมฝา 28 cm

฿ 32 ฿ 32

PLU 1249

1 ห่อมี 1 ชิ้น | ขนาด DIA. 6.6 x สูงรวมฝา 26 cm

฿ 32 ฿ 32

PLU 1280

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก DIA 2.2 x ก้น DIA 3.5 x สูง 10 cm

฿ 165 ฿ 165

PLU 1371

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3.7 กว้าง 4.5 x ยาว 4.5 x สูง 17.5 cm

฿ 360 ฿ 360

PLU 1453

ขั้นต่ำ 1 ใบ | กว้าง 18.5 x ลึก 12 x สูง 24.5 cm

฿ 40 ฿ 40

PLU 8931

1 ห่อมี 1 ชิ้น | ปาก DIA 2 x ก้น DIA 7.5 x สูง 27.5 cm

฿ 14 ฿ 14

PLU 8932

1 ห่อมี 1 ชิ้น | ปาก DIA 2 x ก้น DIA 6.5 x สูง 22.5 cm

฿ 13 ฿ 13

PLU 1304

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3 x ก้น DIA 5.5 x สูง 11.8 cm

฿ 375 ฿ 375

PLU 1305

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก 3cm, ก้น 5cm, สูง 15.3 cm

฿ 375 ฿ 375

PLU 1306

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3 x ก้น DIA 6 x สูง 15.3 cm

฿ 414 ฿ 414
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy