SPOON & FORK / STRAW / TISSUE : ช้อน ส้อม หลอด ทิชชู่

หมวดสินค้า: 

PLU 6679

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ขนาดกว้าง 2.5 x ยาว 16 cm

฿ 38 ฿ 38

PLU 6067

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ขนาดกว้าง 3.5 x ยาว 11 cm.

฿ 30 ฿ 30

PLU 1189

1 ห่อมี 200 ชิ้น | ขนาด Dia 0.8 x ยาว 23.5 cm

฿ 48 ฿ 48

PLU 6167

1 ห่อมี 200 กรัม | ขนาด Dia 0.3 x ยาว 20 cm

฿ 18 ฿ 18

PLU 10177

1 ห่อมี 50 ชุด | ขนาดช้อนและส้อม 16 cm

฿ 300 ฿ 300

PLU 10176

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ยาว 9 cm

฿ 35 ฿ 35

PLU 10175

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ยาว 16 cm

฿ 100 ฿ 100

PLU 10174

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ยาว 16 cm

฿ 100 ฿ 100

PLU 10173

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ยาว 16 cm

฿ 100 ฿ 100

PLU 10172

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ยาว 14 cm

฿ 90 ฿ 90

PLU 10171

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ยาว 14 cm

฿ 90 ฿ 90

PLU 10168

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ยาว 12 cm

฿ 60 ฿ 60

PLU 10170

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ยาว 9.5 cm

฿ 78 ฿ 78

PLU 6588

1 ห่อมี 100 ชิ้น | กว้าง 3.5 x ยาว 15 cm.

฿ 40 ฿ 40

PLU 6591

1 ห่อมี 100 ชิ้น | กว้าง 3.5 x ยาว 15 cm

฿ 40 ฿ 40
New

PLU 8676

1 ห่อมี 170 แผ่น | ขนาดแผ่น กว้าง 19 x ยาว 20 cm

฿ 25 ฿ 25
New

PLU 1199

1 ห่อมี 250 ชิ้น | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 x ยาว 23 cm

฿ 60 ฿ 60
New

PLU 1198

1 ห่อมี 250 ชิ้น | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 x ยาว 23 cm

฿ 60 ฿ 60

PLU 1163

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 1.2 x สูง 21 cm

฿ 49 ฿ 49

PLU 6593

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ขนาดกว้าง 4 x ยาว 18 cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 10606

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ปาก 0.6 x ยาว 26.3 cm.

฿ 35 ฿ 35

PLU 9469

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 0.6 x สูง 21 cm

฿ 100 ฿ 100

PLU 6163

1 ห่อมี 50 คู่ | 1 ลังมี 60 ห่อ ขนาด 22 cm.

฿ 20 ฿ 20

PLU 6590

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ กว้าง 2.5 x ยาว 16 cm.

฿ 40 ฿ 40

PLU 6587

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ กว้าง 3.5 x ยาว 15.5 cm.

฿ 40 ฿ 40

PLU 6654

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ ขนาด ช้อนกว้าง 3.5, ส้อมกว้าง 2.5 x ยาว 16 cm.

฿ 85 ฿ 85
Out of stock

PLU 6658

1 ห่อมี 50 ชุด | 1 ลังมี 16 ห่อ, ขนาดยาว 16 cm

฿ 105 ฿ 105

PLU 6657

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ ขนาดช้อนกว้าง 3.5, ส้อมกว้าง 2.5 x ยาว 16 cm.

฿ 85 ฿ 85

PLU 9470

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 0.6 x ยาว 21 cm

฿ 110 ฿ 110

PLU 6585

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ กว้าง 2.7 x ยาว 18 cm.

฿ 45 ฿ 45

PLU 6584

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ กว้าง 2.7 x ยาว 18 cm.

฿ 45 ฿ 45

PLU 6583

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ กว้าง 2.7 x ยาว 18 cm.

฿ 45 ฿ 45

PLU 6582

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ กว้าง 3.8 x ยาว 18 cm.

฿ 45 ฿ 45

PLU 6581

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ กว้าง 3.8 x ยาว 18 cm.

฿ 45 ฿ 45

PLU 6580

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ กว้าง 3.8 x ยาว 18 cm.

฿ 45 ฿ 45

PLU 1066

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 50 ห่อ ปาก 0.6 x ยาว 21.7 cm.

฿ 30 ฿ 30

PLU 1065

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 50 ห่อ ปาก 0.6 x ยาว 21.7 cm.

฿ 30 ฿ 30

PLU 1152

1 ห่อมี 250 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ ปาก 0.5 x ยาว 21 cm.

฿ 25 ฿ 25

PLU 6071

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 50 ห่อ | กว้าง 2 x ยาว 8 cm.

฿ 23 ฿ 23

PLU 6594

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 3.9 x ยาว 18 cm.

฿ 95 ฿ 95
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy