PAPER & PLASTIC PLATE : จานพลาสติก, จานกระดาษ

New

PLU 1635

1 ห่อมี 100 ชิ้น | กว้าง 3.5 x ยาว 3.5 x สูง 1.5 inches

฿ 65 ฿ 65
New

PLU 1636

1 ห่อมี 100 ชิ้น | กว้าง 3.5 x ยาว 3.5 x สูง 1.5 inches

฿ 68 ฿ 68
New

PLU 1637

1 ห่อมี 100 ชิ้น | กว้าง 4 x ยาว 6 x สูง 1.5 inches

฿ 95 ฿ 95
New

PLU 1638

1 ห่อมี 100 ชิ้น | กว้าง 4 x ยาว 6 x สูง 1.5 inches

฿ 100 ฿ 100
New

PLU 1639

1 ห่อมี 100 ชิ้น | กว้าง 4.5 x ยาว 7.5 x สูง 1.7 inches

฿ 110 ฿ 110
New

PLU 1640

1 ห่อมี 100 ชิ้น | กว้าง 4.5 x ยาว 7.5 x สูง 1.7 inches

฿ 112 ฿ 112
New

PLU 1641

1 ห่อมี 50 ชิ้น | กว้าง 4 x ยาว 4 x สูง 1 inches

฿ 35 ฿ 35
New

PLU 1642

1 ห่อมี 50 ชิ้น | กว้าง 4 x ยาว 4 x สูง 1 inches

฿ 36 ฿ 36
New

PLU 1643

1 ห่อมี 50 ชิ้น | กว้าง 4 x ยาว 6 x สูง 1 inches

฿ 52 ฿ 52
New

PLU 1644

1 ห่อมี 50 ชิ้น | กว้าง 4 x ยาว 6 x สูง 1 inches

฿ 55 ฿ 55
New

PLU 1645

1 ห่อมี 50 ชิ้น | กว้าง 4.2 x ยาว 7.2 x สูง 1.5 inches

฿ 58 ฿ 58
New

PLU 1646

1 ห่อมี 50 ชิ้น | กว้าง 4.2 x ยาว 7.2 x สูง 1.5 inches

฿ 60 ฿ 60

PLU 9378

1 ห่อมี 50 ชิ้น | กว้าง 20 x ยาว 20 x สูง 2.5 cm

฿ 135 ฿ 135

PLU 4015

1 ห่อมี 100 ชิ้น | กว้าง 12.0 x ยาว 15.0 x สูง 2.0 cm

฿ 85 ฿ 85

PLU 8471

1 ห่อมี 100 ชิ้น | กว้าง 6.0 x ยาว 6.0 x สูง 3.5 cm.

฿ 130 ฿ 130

PLU 2026

1 ห่อมี 100 ชิ้น | กว้าง 9.0 x ยาว 9.0 x สูง 3.0 cm

฿ 90 ฿ 90

PLU 2051

1 ห่อมี 100 ชิ้น | กว้าง 11.3 x ยาว 18.5 x สูง 4.0 cm

฿ 130 ฿ 130

PLU 8472

1 ห่อมี 100 ชิ้น | กว้าง 6.0 x ยาว 6.0 x สูง 3.5 cm.

฿ 130 ฿ 130

PLU 6003

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 24 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 นิ้ว

฿ 160 ฿ 160

PLU 6002

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว

฿ 75 ฿ 75

PLU 6001

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ DIA  6 x สูง 0.62 inches

฿ 57 ฿ 57
฿ 50 ฿ 50 -12%

PLU 6004

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว

฿ 135 ฿ 135

PLU 6009

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 48 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว

฿ 57 ฿ 57

PLU 6008

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 นิ้ว

฿ 50 ฿ 50

PLU 6006

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว

฿ 25 ฿ 25

PLU 6007

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว

฿ 35 ฿ 35
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy