PLASTIC PLATE : จานพลาสติก

PLU 6001

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ DIA  6 x สูง 0.62 inches

฿ 57 ฿ 57
฿ 50 ฿ 50 -12%

PLU 6002

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว

฿ 75 ฿ 75

PLU 6003

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 24 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 นิ้ว

฿ 160 ฿ 160

PLU 6004

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว

฿ 135 ฿ 135

PLU 6005

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 24 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 นิ้ว

฿ 155 ฿ 155

PLU 6009

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 48 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว

฿ 57 ฿ 57

PLU 6010

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 36 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว

฿ 75 ฿ 75

PLU 6011

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 36 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว

฿ 125 ฿ 125
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ This website uses cookies to increase the efficiency and good experience of the website. Privacy Policy