Suace cup : ถ้วยน้ำจิ้ม, ซอส

PLU 2557

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ | ขนาด DIA ปาก 15 x DIA ก้น 10 x สูง 9 cm

฿ 100 ฿ 100

PLU 2556

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ | ขนาด DIA ปาก 15 x DIA ก้น 10.5 x สูง 6 cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 2555

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ | ขนาด DIA ปาก 12 x DIA ก้น 8.5 x สูง 6 cm

฿ 65 ฿ 65

PLU 2554

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ | ขนาด DIA ปาก 12 x DIA ก้น 9 x สูง 4 cm

฿ 60 ฿ 60

PLU 3103

1 ห่อมี 50 ชุด | ขนาด DIA ปาก 7.5 x DIA ก้น 6 x สูง 3.5 cm

฿ 90 ฿ 90

PLU3504

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด กว้าง 6.7 x ยาว 7 x สูง 3.4 cm

฿ 32 ฿ 32

PLU 3502

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด กว้าง 6 x ยาว 6.5 x สูง 3.2 cm

฿ 25 ฿ 25

PLU 3501

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด กว้าง 5.5 x ยาว 6 x สูง 2.5 cm

฿ 25 ฿ 25

PLU 3017

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด กว้าง 5 x ยาว 6.3 x สูง 2.5 cm

฿ 40 ฿ 40

PLU 3015

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 6.2 x ฐาน 4.5 x สูง 2.5 cm

฿ 40 ฿ 40

PLU 3538

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 6.1 x ฐาน 4.5 x สูง 2.7 cm

฿ 50 ฿ 50

PLU 3537

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 5.1 x ฐาน 4.0 x สูง 4.0 cm

฿ 45 ฿ 45

PLU 3536

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 6.1 x ฐาน 4.5 xสูง 2.7 cm

฿ 55 ฿ 55

PLU 3527

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 5 x ฐาน 5 x สูง 2.7 cm

฿ 50 ฿ 50

PLU 3016

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 6.2 x ฐาน 5 x สูง 3 cm

฿ 40 ฿ 40

PLU 3040

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 7.5 x ฐาน 5.4 x สูง 4.4 cm

฿ 63 ฿ 63

PLU 3407

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาดกว้าง 3.7 x ยาว 4.5 x สูง 2.5 cm

฿ 32 ฿ 32

PLU 3408

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาดกว้าง 4.3 x ยาว 4.7 x สูง 3.3 cm

฿ 32 ฿ 32
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy