PET Cup : แก้วน้ำดื่ม PET

PLU 7165

ห่อละ 50 ชิ้น, ลังละ 20 ห่อ | ขนาด Dia. ปาก 9.8 x ก้น Dia. 5.8 x สูง 15.2 cm

฿ 110 ฿ 110

PLU 2989

ห่อละ 50 ชิ้น | ขนาด Dia ขนาดปาก 7.8 ก้น 5 สูง 8.2 cm

฿ 60 ฿ 60

PLU 2990

ห่อละ 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 7.8 ก้น 5 สูง 10.2 cm

฿ 80 ฿ 80

PLU 2582

ห่อละ 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 9.5 สูง 7.5 cm

฿ 90 ฿ 90

PLU 2583

ห่อละ 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 9.8 สูง 8 cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 2581

ห่อละ 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 9.2 สูง 6 cm

฿ 85 ฿ 85

PLU 2572

ห่อละ 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 9.5 สูง 10 cm

฿ 85 ฿ 85

PLU 2395

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia 9.8 cm x ก้น 5.5 cm x สูง 15 cm | เมื่อซื้อแก้ว PLU 2395 หรือ 2394 ครบ 2 ห่อ แถมฟรี ! ฝาโดมตัด (PLU 8105) จำนวน 1 ห่อ

฿ 90 ฿ 90

PLU 2394

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 9.8 cm x ก้น 6.0 cm x สูง 12 cm | เมื่อซื้อแก้ว PET ใส PLU 2394 , 2395 ครบ 2 ห่อ แถมฟรี ! ฝาโดมตัด (PLU 8105) 1 ห่อ

฿ 85 ฿ 85

PLU 2382

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 95mm, ก้น 5.5cm, สูง 15cm

฿ 90 ฿ 90

PLU 2985

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 100mm, ก้น 6cm, สูง 14cm

฿ 120 ฿ 120

PLU 5229

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 14.5 x ก้น 8.5 x สูง 10 cm

฿ 120 ฿ 120

PLU 5227

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 11.5 x ก้น 6 x สูง 9.5 cm.

฿ 110 ฿ 110

PLU 2987

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก DIA 9.8 x ก้น DIA 5 x สูง 13.5 cm

฿ 135 ฿ 135

PLU 2986

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก DIA. 9.8 cm x ก้น DIA. 5.2 cm x สูง 11 cm

฿ 130 ฿ 130

PLU 2388

ห่อละ 50 ชิ้น | ลังละ 20 ห่อ | ขนาด : ปาก 95 mm, ก้น 58 mm, สูง 125.5 mm

฿ 100 ฿ 100

PLU 2982

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 9.8 x ก้น 6 x สูง 15 cm.

฿ 125 ฿ 125

PLU 2979

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 9.3 x ก้น 5.8 x สูง 10.5 cm.

฿ 100 ฿ 100

PLU 2381

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก DIA. 9.5 x ก้น DIA. 6 x สูง 12.5 cm

฿ 75 ฿ 75

PLU 2984

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 9.5 x ก้น 5.8 x สูง 15.5 cm

฿ 110 ฿ 110

PLU 2983

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 9.5 x ก้น 6 x สูง 12.3 cm.

฿ 90 ฿ 90

PLU 2981

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 9.8 x ก้น 6.3 x สูง 12 cm

฿ 120 ฿ 120
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy