PP CUP : แก้วน้ำดื่ม PP ชนิดแข็ง

PLU 2959

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ปาก 80mm, ก้น 5.3cm, สูง 8.5cm

฿ 38 ฿ 38

PLU 2944

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ปาก 90mm, ก้น 5.5cm, สูง 12.7cm

฿ 125 ฿ 125

PLU 2946

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ปาก 90mm, ก้น 5.5cm, สูง 16cm

฿ 125 ฿ 125

PLU 2464

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 9 x ก้น 5.8 x สูง 17 cm.

฿ 75 ฿ 75
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy