2_91ถุงกระดาษ ซองกระดาษ

PLU 8735

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 14 ห่อ, ขนาดกว้าง 27.5 x ยาว 32 x สูง 26 cm

Sold 1 items

฿180 ฿180
 

 

PLU 8734

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาดกว้าง 25.5 x ยาว 31 x สูง 26 cm

Sold 1 items

฿140 ฿140
 

 

PLU 8733

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาดกว้าง 21 x ยาว 25 x สูง 25.5 cm

Sold 3 items

฿118 ฿118
 

 

PLU 8732

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 30 ห่อ, ขนาดกว้าง 21 x ยาว 28 x สูง 26 cm

Sold 2 items

฿115 ฿115
 

 

PLU 8731

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาดฐานกว้าง 17 x ยาว 26 x สูง 27 cm

Sold 1 items

฿185 ฿185
 

 

PLU 8730

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 13 ห่อ, ขนาดกว้าง 11 x ยาว 32 x สูง 27 cm

Sold 0 items

฿180 ฿180
 

 

PLU 8729

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ, ขนาดกว้าง 10 x ยาว 30 x สูง 24 cm

Sold 0 items

฿170 ฿170
 

 

PLU 8728

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 18 ห่อ, ขนาดกว้าง 15 x ยาว 23 x สูง 23 cm

Sold 20 items

฿140 ฿140
 

 

PLU 8727

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 13.5 x ยาว 19.5 x สูง 22 cm

Sold 30 items

฿114 ฿114
 

 

PLU 8726

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 9 x ยาว 21 x สูง 31.5 cm

Sold 0 items

฿122 ฿122
 

 

PLU 8725

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 9 x ยาว 21 x สูง 24.5 cm

Sold 0 items

฿120 ฿120
 

 

PLU 8724

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 10.5 x ยาว 20 x สูง 28 cm

Sold 0 items

฿122 ฿122
 

 

PLU 8723

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 10.5 x ยาว 16.5 x สูง 25 cm

Sold 0 items

฿85 ฿85
 

 

PLU 8722

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 9 x ยาว 15 x สูง 22 cm

Sold 1 items

฿78 ฿78
 

 

PLU 8721

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 32 ห่อ, ขนาดกว้าง 8 x ยาว 13 x สูง 25 cm

Sold 0 items

฿68 ฿68
 

 

PLU 8720

1 ห่อมี 50 ชิ้น |1 ลังมี 16 ห่อ, ขนาดกว้าง 8 x ยาว 13 x สูง 20 cm

Sold 3 items

฿120 ฿120
 

 

PLU 8369

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 12.0 x ยาว 19.0 x สูง 4.0 cm.

Sold 7 items

฿90 ฿90
 

 

PLU 8368

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 10.0 x ยาว 15.0 x สูง 3.0 cm.

Sold 19 items

฿75 ฿75
 

 

PLU 8384

1 ห่อมี 250 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาดกว้าง 26.2 x ยาว 27.3 cm

Sold 6 items

฿160 ฿160
 

 

PLU 8365

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 12.0 x ยาว 5.0 x สูง 17.0 cm.

Sold 12 items

฿135 ฿135
 

 

PLU 8366

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 13.0 x ยาว 8.0 x สูง 22.0 cm.

Sold 7 items

฿170 ฿170
 

 

PLU 8373

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | ขนาด กว้าง 13 x สูง 21 x ความหนา 7 cm.

Sold 25 items

฿120 ฿120
 

 

PLU 8370

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | ขนาด กว้าง 13 x สูง 21 x ความหนา 7 cm.

Sold 22 items

฿115 ฿115
 

 

PLU 8362

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 12.0 x ยาว 5.0 x สูง 17.0 cm.

Sold 34 items

฿125 ฿125
 

 

PLU 8710

1 ห่อมี 50 ชิ้น 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 13.0 x  สูง 18.5  x หนา 8.0 cm.

Sold 35 items

฿70 ฿70
 

 

PLU 8371

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 10.0 x ยาว 15.0 x สูง 3.0 cm.

Sold 15 items

฿80 ฿80
 

 

PLU 8363

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 13.0 x ยาว 8.0 x สูง 22.0 cm.

Sold 7 items

฿160 ฿160
 

 

Unipakcentershop website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy