2_6กระปุกคุกกี้, โหล Safety Seal

PLU 2636

1 ห่อมี 20 ชุด | 1 ลังมี 15 ห่อ, ขนาดฝาปิดกว้าง 11.0 x ยาว 11.0 x สูง 11.2 Cm

Sold 0 items

฿238 ฿238
 

 

PLU 2635

1 ห่อมี 20 ชุด | 1 ลังมี 15 ห่อ, ขนาดฝาปิดกว้าง 11.0 x ยาว 11.0 x สูง 11.2 Cm

Sold 0 items

฿238 ฿238
 

 

PLU 2634

1 ห่อมี 20 ชุด | 1 ลังมี 15 ห่อ, ขนาดฝาปิดกว้าง 11.0 x ยาว 11.0 x สูง 8.3 Cm

Sold 0 items

฿205 ฿205
 

 

PLU 2633

1 ห่อมี 20 ชุด | 1 ลังมี 15 ห่อ, ขนาดฝาปิดกว้าง 11.0 x ยาว 11.0 x สูง 8.3 Cm

Sold 0 items

฿205 ฿205
 

 

PLU 2632

1 ห่อมี 20 ชุด | 1 ลังมี 15 ห่อ, ขนาดรวมฝากว้าง 9.2 x ยาว 9.2 x สูง 8.8 Cm

Sold 0 items

฿138 ฿138
 

 

PLU 2631

1 ห่อมี 20 ชุด | 1 ลังมี 15 ห่อ, ขนาดรวมฝากว้าง 9.2 x ยาว 9.2 x สูง 8.8 Cm

Sold 0 items

฿138 ฿138
 

 

PLU 2630

1 ห่อมี 20 ชุด | 1 ลังมี 15 ห่อ, ขนาด Dia. ฝาปิดรวมขอบ 11.5 x Dia.ก้น 8.0 x สูง 14.8 cm

Sold 0 items

฿200 ฿200
 

 

PLU 2629

1 ห่อมี 20 ชุด | 1 ลังมี 15 ห่อ, ขนาด Dia. ฝาปิดรวมขอบ 11.5 x Dia.ก้น 8.0 x สูง 14.8 cm

Sold 0 items

฿200 ฿200
 

 

PLU 2628

1 ห่อมี 20 ชุด | 1 ลังมี 15 ห่อ, ขนาด Dia. ฝาปิดรวมขอบ 10.0 x Dia.ก้น 6.7 x สูง 14.3 cm

Sold 0 items

฿160 ฿160
 

 

PLU 2627

1 ห่อมี 20 ชุด | 1 ลังมี 15 ห่อ, ขนาด Dia. ฝาปิดขอบปาก 10.0 x Dia. ก้น 6.7 x สูง 14.3 cm

Sold 0 items

฿160 ฿160
 

 

PLU 2626

1 ห่อมี 12 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด Dia. ฝาปิด 14.2 x Dia. ก้น 12.2 x สูง 11.8 cm

Sold 0 items

฿158 ฿158
 

 

PLU 2625

1 ห่อมี 12 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด Dia. ฝาปิด 14.2 x Dia. ก้น 12.2 x สูง 11.8 cm

Sold 0 items

฿158 ฿158
 

 

PLU_2623

1 ห่อมี 20 ชุด | 1 ลังมี 15 ห่อ, ขนาด Dia. ฝาปิด 12.7 x Dia. ก้น 10.4 x สูง 12.0 cm

Sold 0 items

฿230 ฿230
 

 

PLU_2622

1 ห่อมี 20 ชุด | 1 ลังมี 15 ห่อ, ขนาด Dia. ฝาปิด 12.7 x Dia. ก้น 10.4 x สูง 12.0 cm

Sold 0 items

฿230 ฿230
 

 

PLU_2620

1 ห่อมี 20 ชุด | 1 ลังมี 15 ห่อ, ขนาด Dia. ฝาปิด 12.7 x Dia. ก้น 10.4 x สูง 12.0 cm

Sold 0 items

฿230 ฿230
 

 

PLU_2619

1 ห่อมี 20 ชุด | 1 ลังมี 15 ห่อ, ขนาด Dia. ฝาปิด 12.7 x Dia. ก้น 10.4 x สูง 12.0 cm

Sold 0 items

฿230 ฿230
 

 

PLU 2616

1 ห่อมี 20 ชุด | 1 ลังมี 15 ห่อ, ขนาด Dia. ฝาปิด 9.3 x Dia. ก้น 8.2 x สูง 8.6 cm

Sold 0 items

฿128 ฿128
 

 

PLU 2615

1 ห่อมี 20 ชุด | 1 ลังมี 15 ห่อ, ขนาด Dia. ฝาปิด 9.3 x Dia. ก้น 8.2 x สูง 8.6 cm

Sold 0 items

฿128 ฿128
 

 

PLU 2614

1 ห่อมี 20 ชุด | 1 ลังมี 15 ห่อ, ขนาด Dia. ฝาปาก 7.4 x Dia. ก้น 6.5 x สูง 7.5 cm

Sold 0 items

฿105 ฿105
 

 

PLU 2613

1 ห่อมี 20 ชุด | 1 ลังมี 15 ห่อ, ขนาด Dia. ฝาปาก 7.4 x Dia. ก้น 6.5 x สูง 7.5 cm

Sold 0 items

฿105 ฿105
 

 

PLU 2606

1 ห่อมี 20 ชุด | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาด Dia. ฝาปาก 8.0 x Dia. ก้น 6.2 x สูง 11.6 Cm

Sold 0 items

฿108 ฿108
 

 

PLU 2605

1 ห่อมี 20 ชุด | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาด Dia. ฝาปาก 8.0 x Dia. ก้น 6.2 x สูง 11.6 Cm

Sold 0 items

฿108 ฿108
 

 

PLU 2603

1 ห่อมี 20 ชุด | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาด Dia. ฝาปาก 8.0 x Dia. ก้น 6.2 x สูง 9.4 Cm

Sold 0 items

฿100 ฿100
 

 

PLU 2602

1 ห่อมี 20 ชุด | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาด Dia. ฝาปาก 8.0 x Dia. ก้น 6.2 x สูง 9.4 Cm

Sold 0 items

฿100 ฿100
 

 

PLU 2595

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 6.5 x ฐาน 5.5 x สูง 6.5 cm

Sold 0 items

฿135 ฿135
 

 

PLU 2655

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ ปาก 11.6 x ฐาน 9.5 x สูง 5.5 cm

Sold 1 items

฿165 ฿165
 

 

PLU 2648

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 11 x ฐาน 9 x สูง 6.5 cm

Sold 1 items

฿98 ฿98
 

 

PLU 2660

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 7.3 x ฐาน 6 x สูง 6.2 cm

Sold 0 items

฿110 ฿110
 

 

PLU 2658

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ ปาก 7.5 x ฐาน 6 x สูง 7.8 cm

Sold 0 items

฿165 ฿165
 

 

PLU 2624

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 11.2 x ยาว 11.2 x สูง 11.2 cm

Sold 0 items

฿157 ฿157
 

 

PLU 2681

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ ปาก 10.5 x ฐาน 8 x สูง 8.8 cm

Sold 5 items

฿200 ฿200
 

 

PLU 2685

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 11.2 x ยาว 11.2 x สูง 11.2 cm

Sold 10 items

฿155 ฿155
 

 

PLU 2641

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 7.9 x ฐาน 7.1 x สูง 4.3 cm

Sold 91 items

฿66 ฿66
 

 

PLU 2642

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด Dia.ปาก 7.9 x Dia.ฐาน 7.1 x สูง 5.8 cm

Sold 16 items

฿72 ฿72
 

 

PLU 2643

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 7.9 x ฐาน 7.1 x สูง 7.3 cm

Sold 25 items

฿75 ฿75
 

 

PLU 2644

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 7.9 x ฐาน 7.1 x สูง 9.3 cm

Sold 97 items

฿81 ฿81
 

 

PLU 2645

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ ปาก 7.9 x ฐาน 7.1 x สูง 11.8 cm

Sold 3 items

฿88 ฿88
 

 

PLU 8444

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ, ขนาด Dia. 20.5 x สูง 9.0 cm   

Sold 0 items

฿95 ฿95
 

 

PLU 2651

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 11 x ฐาน 9 x สูง 15.8 cm

Sold 7 items

฿170 ฿170
 

 

PLU 8224

1 ห่อมี 20 ชิ้น ปาก 11xฐาน 7xสูง 5 cm

Sold 1 items

฿67 ฿67
 

 

Unipakcentershop website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy