[กระดาษ] กล่องเค้ก (Paper Takeaway Cake Boxes)

PLU 2203

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาดกว้าง 15 x ยาว 15 x สูง 8 cm

Sold 0 items

฿140 ฿140
 

 

PLU 1889

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาดกว้าง 16 x ยาว 16 x สูง 7.5 cm

Sold 0 items

฿180 ฿180
 

 

PLU 8535

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 16 x สูง 6 cm

Sold 0 items

฿140 ฿140
 

 

PLU 8534

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 16 x สูง 6 cm

Sold 1 items

฿140 ฿140
 

 

PLU 8064

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 10 x ยาว 13 x สูง 6.5 cm

Sold 15 items

฿15 ฿15
 

 

PLU 8086

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 24 x ยาว 24 x สูง 9.5 cm

Sold 0 items

฿320 ฿320
 

 

PLU 8413

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 26 x ยาว 26 x สูง 10 cm

Sold 0 items

฿390 ฿390
 

 

PLU 8405

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ, ขนาดกว้าง 14.0 x ยาว 25.2 x สูง 11.5 cm

Sold 0 items

฿230 ฿230
 

 

PLU 8087

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ กว้าง 11 x ยาว 11 x สูง 6 cm

Sold 2 items

฿110 ฿110
 

 

PLU 8403

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ กว้าง 10.5 x ยาว 17.5 x สูง 7 cm

Sold 4 items

฿140 ฿140
 

 

PLU 8457

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ กว้าง 11 x ยาว 11 x สูง 6 cm

Sold 1 items

฿110 ฿110
 

 

PLU 8459

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 10 x ยาว 15 x สูง 6 cm

Sold 0 items

฿105 ฿105
 

 

PLU 8770

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 10.5 x ยาว 14.5 x สูง 8.5 cm

Sold 1 items

฿150 ฿150
 

 

PLU 8478

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ กว้าง 10.5 x ยาว 17.5 x สูง 7 cm

Sold 0 items

฿115 ฿115
 

 

PLU 8408

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 1 ห่อ กว้าง 20 x ยาว 20 x สูง 10 cm

Sold 0 items

฿225 ฿225
 

 

PLU 8012

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 26.5 x ยาว 26.5 x สูง 7 cm

Sold 0 items

฿80 ฿80
 

 

PLU 8416

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 1 ห่อ กว้าง 20.5 x ยาว 20.5 x สูง 8.5 cm

Sold 3 items

฿290 ฿290
 

 

PLU 8009

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 26 x ยาว 26 x สูง 10 cm

Sold 4 items

฿110 ฿110
 

 

PLU 8008

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 26 x ยาว 26 x สูง 10 cm

Sold 0 items

฿105 ฿105
 

 

PLU 8005

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 20.5 x ยาว 20.5 x สูง 8.5 cm

Sold 0 items

฿65 ฿65
 

 

PLU 8010

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 20.5 x ยาว 20.5 x สูง 5 cm

Sold 0 items

฿55 ฿55
 

 

PLU 8414

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 1 ห่อ กว้าง 26 x ยาว 26 x สูง 10 cm

Sold 0 items

฿370 ฿370
 

 

PLU 8081

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 24 x ยาว 24 x สูง 9.5 cm

Sold 0 items

฿310 ฿310
 

 

Unipakcentershop website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy