กล่องสลัดทรงกลม (Round Salad Box)

PLU 5168

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ ยาว 18 x กว้าง 12 x สูง 3.7cm

฿ 175 ฿ 175

PLU 8062

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ ยาว 20 x กว้าง 15.5 x สูง 6.5cm

฿ 340 ฿ 340

PLU 4109

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ ฝา 16.5 x ก้น 14.5 x สูง 9cm

฿ 350 ฿ 350

PLU 4111

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ ปาก 16 x ก้น 14.5 x สูง 10.5cm

฿ 400 ฿ 400

PLU 5169

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ ยาว 17.5 x กว้าง 11.5 x สูง 4.5cm

฿ 180 ฿ 180

PLU 5171

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ยาว 16 x กว้าง 12 x สูง 5cm

฿ 210 ฿ 210

PLU 5207

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ ยาว 19 x กว้าง 15.5 x สูง 5.5cm

฿ 260 ฿ 260

PLU 8047

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ ปาก 12 x ก้น 10 x สูง 4cm

฿ 125 ฿ 125

PLU 8049

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 3 ห่อ ปาก 16 x ก้น 12.5 x สูง 8cm

฿ 290 ฿ 290

PLU 8900

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ ปาก 14.3 x ก้น 12 x สูง 8cm

฿ 160 ฿ 160