กล่องอาหาร 3 ช่อง

New

PLU 2561

1 ห่อมี 10 ชิ้น | กว้าง 18 x ยาว 19 x สูง 4 cm

฿ 115 ฿ 115
New

PLU 2560

1 ห่อมี 10 ชิ้น | กว้าง 18 x ยาว 19 x สูง 4 cm

฿ 110 ฿ 110
New

PLU 2077

1 ห่อมี 25 ชิ้น | กว้าง 14.0 x ยาว 20.5 x สูง 5.0 cm

฿ 105 ฿ 105
New

PLU 9542

1 ห่อมี 25 ชิ้น | กว้าง 17.5 x ยาว 21.0 x สูง 4.0 cm

฿ 186 ฿ 186

PLU 9543

1 ห่อมี 25 ชิ้น | กว้าง 17.5 x ยาว 21.0 x สูง 4.0 cm

฿ 190 ฿ 190

PLU 2181

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ กว้าง 18.0 x ยาว 24.0 x สูง 4.0 cm

฿ 140 ฿ 140

PLU 2182

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ กว้าง 18.0 x ยาว 24.0 x สูง 4.0 cm.

฿ 140 ฿ 140

PLU 2183

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาดกว้าง 18.0 x ยาว 24.0 x สูง 4.0 cm

฿ 165 ฿ 165

PLU 2422

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 16.0 x ยาว 22.5 x สูง 4.0 cm

฿ 215 ฿ 215

PLU 2421

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 16.0 x ยาว 22.5 x สูง 4.0 cm

฿ 215 ฿ 215

PLU 7197

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อกว้าง 14.5 x ยาว 22 x สูง 5.2 cm.

฿ 185 ฿ 185

PLU 2084

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อกว้าง 14.0 x ยาว 22.0 x สูง 5.5 cm

฿ 190 ฿ 190

PLU 2133

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 24 ชุด กว้าง 18.0 x ยาว 21.0 x สูง 4.8 cm

฿ 175 ฿ 175

PLU 2141

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 18 ชุด กว้าง 18.0 x ยาว 21.0 x สูง 4.8 cm

฿ 175 ฿ 175

PLU 2142

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 17.0 x ยาว 22.5 x สูง 6.0 cm

฿ 190 ฿ 190

PLU 2167

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 2 ห่อ กว้าง 19.0 x ยาว 24.0 x สูง 4.5 cm

฿ 860 ฿ 860

PLU 2412

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 14.0 x ยาว 21.5 x สูง 5.0 cm

฿ 195 ฿ 195

PLU 2414

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 14.0 x ยาว 21.5 x สูง 5.0 cm

฿ 195 ฿ 195

PLU 4403

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ กว้าง 17.0 x ยาว 20.5 x สูง 4.7 cm

฿ 400 ฿ 400

PLU 9041

1 ห่อมี 45 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ กว้าง 16.2 x ยาว 23.2 x สูง 3.5 cm

฿ 423 ฿ 423

PLU 9042

1 ห่อมี 42 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ กว้าง 19.2 x ยาว 23.8 x สูง 3.6 cm

฿ 420 ฿ 420