กล่องอาหาร 1 ช่อง

PLU 2069

1 ห่อมี 25 ชิ้น | กว้าง 11 x ยาว 17 x สูง 5.5 cm

฿ 65 ฿ 65

PLU 2194

1 ห่อมี 25 ชิ้น | กว้าง 12 x ยาว 18 x สูง 5.4 cm

฿ 95 ฿ 95
New

PLU 2489

1 ห่อมี 25 ชิ้น | กว้าง 12.5 x ยาว 17.5 x สูง 4.8 cm

฿ 130 ฿ 130
New

PLU 2553

1 ห่อมี 25 ชิ้น | กว้าง 11.5 x ยาว 17.0 x สูง 6.5 cm

฿ 100 ฿ 100
New

PLU 2552

1 ห่อมี 25 ชิ้น | กว้าง 11.5 x ยาว 17.0 x สูง 6.0 cm

฿ 95 ฿ 95
New

PLU 2551

1 ห่อมี 25 ชิ้น | กว้าง 11.5 x ยาว 17.0 x สูง 5.5 cm

฿ 95 ฿ 95
New

PLU 2550

1 ห่อมี 25 ชิ้น | กว้าง 11.5 x ยาว 17.0 x สูง 3.5 cm

฿ 95 ฿ 95
New

PLU 2488

1 ห่อมี 25 ชิ้น | กว้าง 7.5 x ยาว 12.5 x สูง 5.7 cm

฿ 130 ฿ 130

PLU 2078

1 ห่อมี 25 ชิ้น | กว้าง 12.3x ยาว 17.8 x สูง 5 cm

฿ 60 ฿ 60

PLU 9441

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ กว้าง 12x ยาว 18x สูง 4.5 cm

฿ 115 ฿ 115

PLU9442

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ กว้าง 12.5x ยาว 18x สูง 6.5 cm

฿ 125 ฿ 125

PLU 2081

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ขนาด กว้าง 12 x ยาว 17.5 x สูง 7.5 cm.

฿ 70 ฿ 70

PLU 9186

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาดกว้าง 14 x ยาว 19 x สูง 5 cm

฿ 65 ฿ 65

PLU 9541

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ, ขนาดมิติรวม : กว้าง 20.5 x ยาว 25 x สูง 7.5 cm.

฿ 420 ฿ 420

PLU 9540

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ, ขนาด : กว้าง 20.5 x ยาว 25 x สูง 7.5 cm.

฿ 420 ฿ 420

PLU 9536

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 14.2 x ยาว 21.5 x สูง 7cm

฿ 245 ฿ 245

PLU 9535

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12.6 x ยาว 20 x สูง 7cm

฿ 225 ฿ 225

PLU 9534

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12.6 x ยาว 20 x สูง 7cm

฿ 220 ฿ 220

PLU 2143

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 18 x ยาว 23.4 x สูง 6.5 cm

฿ 180 ฿ 180

PLU 2090

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 11 x ยาว 16.5 x สูง 4cm.

฿ 72 ฿ 72

PLU 2091

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 17 x สูง 6cm.

฿ 80 ฿ 80

PLU 2092

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 11 x ยาว 16.5 x สูง 7cm.

฿ 90 ฿ 90

PLU 2129

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10ห่อ กว้าง 12 x ยาว 20 x สูง 7cm.

฿ 200 ฿ 200

PLU 2139

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12ห่อ กว้าง 18.5 x ยาว 23.5 x สูง 4.5cm.

฿ 175 ฿ 175

PLU 2410

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 11 x ยาว 16 x สูง 4 cm.

฿ 125 ฿ 125

PLU 9141

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12.2 x ยาว 17.5 x สูง 4cm

฿ 100 ฿ 100

PLU 7192

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12.2, ก้น 17.5, สูง 5.2cm

฿ 105 ฿ 105
Out of stock

PLU 7193

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12.2 x ยาว 17.5 x สูง 7cm

฿ 125 ฿ 125

PLU 9111

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 12.5 x ยาว 18 x สูง 5 cm.

฿ 260 ฿ 260

PLU 9121

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 18 x สูง 3 cm.

฿ 135 ฿ 135

PLU 9122

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 18 x สูง 4 cm.

฿ 135 ฿ 135

PLU 9123

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 18 x สูง 5 cm.

฿ 145 ฿ 145

PLU 9124

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 10.3 x ยาว 16.3 x สูง 5.7 cm.

฿ 165 ฿ 165

PLU 9155

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 12x ยาว 17.5x สูง 4cm.

฿ 135 ฿ 135

PLU 9157

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 12x ยาว 17.5x สูง 5.5cm.

฿ 150 ฿ 150

PLU 9159

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 12x ยาว 17.5x สูง 7cm.

฿ 165 ฿ 165

PLU 9161

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 15 ห่อ กว้าง 11.5x ยาว 17x สูง 3.8cm.

฿ 130 ฿ 130

PLU 9163

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 15 ห่อ กว้าง 11.5x ยาว 17x สูง 7cm.

฿ 150 ฿ 150

PLU 9188

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาดกว้าง 12.5 x ยาว 17.5 x สูง 4 cm

฿ 90 ฿ 90

PLU 9190

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาดกว้าง 12.5 x ยาว 17.5 x สูง 7.2 cm

฿ 104 ฿ 104