กล่องอาหาร 1 ช่อง

PLU 9314

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 11.8 x ยาว 17.3 x สูง 4.3 cm

฿ 125 ฿ 125

PLU 2195

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 12.5 x ยาว 18.5 x สูง 4.8 cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 2591

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 11.8 x ยาว 17.3 x สูง 4.3 cm

฿ 80 ฿ 80

PLU 2592

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 11.8 x ยาว 17.3 x สูง 5 cm

฿ 85 ฿ 85

PLU 2593

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 11.8 x ยาว 17.3 x สูง 6.4 cm

฿ 88 ฿ 88

PLU 2054

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 11 x ยาว 16.5 x สูง 7 cm

฿ 80 ฿ 80

PLU 2099

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 11 x ยาว 16.5 x สูง 7 cm

฿ 80 ฿ 80

PLU 9598

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 13 x ยาว 19.5 x สูง 7.2 cm

฿ 90 ฿ 90

PLU 9547

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 13 x ยาว 19.5 x สูง 5 cm

฿ 75 ฿ 75

PLU 9546

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 13 x ยาว 19.5 x สูง 4.5 cm

฿ 70 ฿ 70

PLU 9309

1 ห่อมี 25 ชุด | กว้าง 11.5 x ยาว 16.5 x สูง 5 cm

฿ 120 ฿ 120

PLU 2069

1 ห่อมี 25 ชุด | กว้าง 11 x ยาว 17 x สูง 5.5 cm

฿ 65 ฿ 65

PLU 2194

1 ห่อมี 25 ชุด | กว้าง 12 x ยาว 18 x สูง 5.4 cm

฿ 95 ฿ 95
New

PLU 2489

1 ห่อมี 25 ชุด | กว้าง 12.5 x ยาว 17.5 x สูง 4.8 cm

฿ 130 ฿ 130
New

PLU 2551

1 ห่อมี 25 ชุด | กว้าง 11.5 x ยาว 17.0 x สูง 5.5 cm

฿ 95 ฿ 95
New

PLU 2488

1 ห่อมี 25 ชุด | กว้าง 7.5 x ยาว 12.5 x สูง 5.7 cm

฿ 130 ฿ 130

PLU 9441

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 16 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 18 x สูง 4.5 cm

฿ 115 ฿ 115

PLU9442

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 16 ห่อ กว้าง 12.5 x ยาว 18 x สูง 6.5 cm

฿ 125 ฿ 125

PLU 2081

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ขนาด กว้าง 12 x ยาว 17.5 x สูง 7.5 cm

฿ 80 ฿ 80

PLU 9186

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาดกว้าง 14 x ยาว 19 x สูง 5 cm

฿ 75 ฿ 75

PLU 9536

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 14.3 x ยาว 21.8 x สูง 7.1 cm

฿ 245 ฿ 245

PLU 9535

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12.6 x ยาว 20 x สูง 7 cm

฿ 225 ฿ 225

PLU 9534

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12.6 x ยาว 20 x สูง 7cm

฿ 220 ฿ 220

PLU 2143

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาดกว้าง 18 x ยาว 23.4 x สูง 6.5 cm

฿ 195 ฿ 195

PLU 9159

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 17.5 x สูง 7 cm

฿ 165 ฿ 165

PLU 2139

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 18.5 x ยาว 23.5 x สูง 4.5 cm

฿ 184 ฿ 184

PLU 9124

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 10.3 x ยาว 16.3 x สูง 5.7 cm

฿ 165 ฿ 165

PLU 9123

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 18 x สูง 5 cm

฿ 145 ฿ 145

PLU 9122

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 18 x สูง 4 cm

฿ 135 ฿ 135

PLU 9121

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 18 x สูง 3 cm

฿ 135 ฿ 135

PLU 2129

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 20 x สูง 7 cm

฿ 200 ฿ 200

PLU 9157

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 17.5 x สูง 5.5 cm

฿ 150 ฿ 150

PLU 9310

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12.5 x ยาว 18.2 x สูง 6.6 cm

฿ 180 ฿ 180

PLU 9303

1 ห่อมี 50 ชุด | 1 ลังมี 6 ห่อ ขนาดกล่องรวมฝา : กว้าง 20 x ยาว 23 x สูง 6.5 cm

฿ 450 ฿ 450

PLU 9190

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาดกว้าง 12.5 x ยาว 17.5 x สูง 7.2 cm

฿ 120 ฿ 120

PLU 9189

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาดกว้าง 12.5 x ยาว 17.5 x สูง 5 cm

฿ 110 ฿ 110

PLU 9188

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาดกว้าง 12.5 x ยาว 17.5 x สูง 4 cm

฿ 105 ฿ 105

PLU 9163

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 15 ห่อ กว้าง 11.5 x ยาว 17 x สูง 7 cm

฿ 150 ฿ 150

PLU 9161

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 15 ห่อ กว้าง 11.5 x ยาว 17 x สูง 3.8 cm

฿ 130 ฿ 130

PLU 2410

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 11 x ยาว 16 x สูง 4 cm

฿ 125 ฿ 125
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy