กล่องอาหารเหลี่ยม PP 1000 ml. (AS300) +ฝา

Attribute:

SKU : PLU 9444

Share

PLU 9444
SIZE (cm.)WIDTH (W)LENGTH (L)HEIGHT (H)CAPACITY (ml.)
12.718.571000
วัสดุ (MATERIAL): PP
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 25 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX) : 10 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 180 บาท/ห่อ