กล่องอาหารฝาฟับ pp 800 ml. (TR-800)

Attribute:

SKU : PLU 2071

Share

PLU 2071
SIZE (cm.)WIDTH (W)LENGTH (L)HEIGHT (H)CAPACITY (ml.)
12.5187800
วัสดุ (MATERIAL): PP
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 100 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX) : 5 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 265 บาท/ห่อ