กระทงกระดาษฟอยล์ ลอนใหญ่ 3.7x2.3x1.7 cm (Silver Foil Paper Cupcake Liner)(SS) (1611)

Attribute:

SKU : PLU 10068

1 ห่อมี 500 ชิ้น | 1 ลังมี 50 ห่อ ปาก 3.8 x ฐาน 2.3 x สูง 1.7 cm

Share

 ขนาด : ขอบปากนอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.8 cm
          ฐานเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.3 cm
          สูง 1.7 cm
บรรจุห่อละ : 500 ชิ้น
บรรจุลังละ : 50 ห่อ

ราคา 105 บาท/ห่อ