กระทงกระดาษฟอยล์ 4.8x3.7x2 cm (Silver Foil Paper Cupcake Liner) (SS) (2416)

Attribute:

SKU : PLU 10065

1 ห่อมี 500 ชิ้น | 1 ลังมี 24 ห่อ ปาก 4.8 x ฐาน 3.7 x สูง 2 cm

Share

 ขนาด : ขอบปากนอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.8 cm
          ฐานเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.7 cm
          สูง 2 cm
บรรจุห่อละ : 500 ชิ้น
บรรจุลังละ : 24 ห่อ

ราคา 140 บาท/ห่อ