กระทงกระดาษฟอยล์ 5.8x4.3x2.6 cm (Silver Foil Paper Cupcake Liner) (SS) (2816)

Attribute:

SKU : PLU 10063

1 ห่อมี 500 ชิ้น | 1 ลังมี 21 ห่อ ปาก 5.8 x ฐาน 4.3 x สูง 2.6 cm

Share

 ขนาด : ขอบปากนอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.8 cm
          ฐานเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.3 cm
          สูง 2.6 cm
บรรจุห่อละ : 500 ชิ้น
บรรจุลังละ : 21 ห่อ

ราคา 200 บาท/ห่อ