กระทงกระดาษฟอยล์ 6x4.5x2.2 cm (Silver Foil Paper Cupcake Liner) (SS) (3217)

Attribute:

SKU : PLU 10062

1 ห่อมี 500 ชิ้น | 1 ลังมี 18 ห่อ ปาก 6 x ฐาน 4.5 x สูง 2.2 cm

Share

 ขนาด : ขอบปากนอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 cm
          ฐานเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 cm
          สูง 2.2 cm
บรรจุห่อละ : 500 ชิ้น
บรรจุลังละ : 18 ห่อ

ราคา 200 บาท/ห่อ