กระทงกระดาษฟอยล์ 7.3x5x3.3 cm (Silver Foil Paper Cupcake Liner) (SS) (3219 ลึก)

Attribute:

SKU : PLU 10060

1 ห่อมี 500 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ปาก 7.3 x ฐาน 5 x สูง 3.3 cm

Share

 ขนาด : ขอบปากนอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.3 cm
          ฐานเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 cm
          สูง 3.3 cm
บรรจุห่อละ : 500 ชิ้น
บรรจุลังละ : 10 ห่อ

ราคา 270 บาท/ห่อ