ขวดซอส ขนาด 12 oz ใส (350ml) 9094 TR + ฝาขาว 3 รู

Attribute:

SKU : PLU 1252

1 ลังมี 72 ห่อ | 1 ห่อ มี 1ชิ้น ขนาด DIA. 5.3 x สูงรวมฝา 19 cm

Share

วัสดุ (MATERIAL)         :   พลาสติก PP
ขนาด (SIZE)               :   DIA. 5.3 cm , สูงรวมฝา (H) 19 cm

บรรจุห่อละ (PCS/PACK)  :    1  ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX)  :  72 ห่อ

ราคาห่อละ (PRICE/PACK) :  20 บาท