ขวดบีบกลาง ขนาด 24oz สีใส 720ml. (9503 TR) + ฝาขาว

Attribute:

SKU : PLU 1248

1 ห่อมี 1ชิ้น | 1 ลังมี 36 ห่อ ขนาด DIA.6.5 x สูงรวมฝา 25.3 แท

Share

วัสดุ   : -
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.5 cm , สูงรวมฝา 25.3 cm
บรรจุห่อละ : 1 ชิ้น
บรรจุลังละ : 36 ชิ้น

ราคา 30 บาท/ห่อ