ถุงคุกกี้พิมพ์ 4.5x7 นิ้ว

Attribute:

SKU : PLU 7031

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 30 ห่อ | กว้าง 4.5 x ยาว 7 cm.

Share

PLU 7031
SIZE (cm.)WIDTH (W)LINGTH (L)
4.57
วัสดุ (MATERIAL): PPT
บรรจุห่อละ (WEIGHT/PACK): 0.5 ก.ก.
บรรจุลังละ (PACK/BOX): 30 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 55บาท/ห่อ