ถ้วยกระดาษ 6 oz. ขาว ไม่ติดหู

Attribute:

SKU : PLU 2283

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ ปาก 7 x ก้น 5 x สูง 8 cm.

Share

วัสดุ (MATERIAL)          : กระดาษ
ขนาด (SIZE)                : เส้นผ่านศูนย์กลาง(Dia) ปากแก้ว 7cm  ก้นแก้ว 5cm
                              : สูง(H) 8cm
บรรจุห่อละ (PIECE/PACK)   :  50 ชิ้น
บรรจุลังละ  (PACK/BOX)   :  40 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK)         :  50 บาท/ห่อ