ตะเกียบพลาสติก

Attribute:

SKU : PLU 6160

1 ห่อมี 10 คู่ | 1 ลังมี - ห่อ ยาว 22 cm.

Share

วัสดุ : -
ขนาด : 22 cm
บรรจุห่อละ : 10 คู่

ราคา 25 บาท/ห่อ