ถุงหิ้วสายเดี่ยวแก้วน้ำ (Sting) คละสี

Attribute:

SKU : PLU 7701

1 ห่อมี 500 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | ปาก 8.5 x กว้าง 12.6 x สูง 26.5 cm.

Share

วัสดุ   : -
ขนาด  : ปาก 8.5 x ก้น 12.6 x สูง 26.5 cm. 
บรรจุห่อละ : 100 ชิ้น
บรรจุลังละ : 20 ห่อ
ราคา : 22 บาท/ห่อ