ถ้วย 3 oz. PET (R78) DOUBLE LOCK

Attribute:

SKU : PLU 5226

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ ปาก 7.8 x ก้น 6 x สูง 3 cm.

Share

PLU 5226
SIZE (cm.)DIAMETERHEIGHT (H)CAPACITY (oz.)
A7.833
B6
วัสดุ (MATERIAL): PET
ความจุ (CAPACITY): 3 oz.
บรรจุห่อละ (PCS/PACK) : 50 ชิ้น
บรรจุลังละ  (PACK/BOX) : 40 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 45 บาท/ห่อ