กล่องอาหาร PP ใส (650ml) + ฝา pp ใส

Attribute:

SKU : PLU 9524

PLU 9524
SIZE (cm.)WIDTH (W)LENGTH (L)HEIGHT (H)CAPACITY (ml.)
12.218.54.5300
วัสดุ (MATERIAL): PP
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 25 ชุด
บรรจุลังละ (PACK/BOX) : 12 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 95 บาท/ห่อ