ถ้วยน้ำ #116 PP 32 oz ใสเรียบ + ฝาโดม (E)

Attribute:

SKU : PLU 2812

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 11.5 x ก้น 8 x สูง 18.5 cm. (รวมปิดฝา)

Share

วัสดุ (MATERIAL) :  PP

ขนาด (SIZE)      : DIA. ปากถ้วย (รวมปิดฝา)  11.5 cm 
                    : DIA. ก้นถ้วย 8 cm   
                    : สูง(H) 18.5 cm (ความสูงรวมฝาโดม)
                    : ความจุ (Volume) 32 oz
บรรจุห่อละ (PIECE/PACK) :  50 ชิ้น
บรรจุลังละ  (PACK/BOX)   :  20 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK)        : 100 บาท/ห่อ