กล่องอาหาร 1 ช่อง PP ดำ (1200ml) + ฝาใส

Attribute:

SKU : PLU 9535

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12.6 x ยาว 20 x สูง 7cm

Share

PLU 9535
SIZE (cm.)WIDTH (W)LENGTH (L)HEIGHT (H)CAPACITY (ml.)
12.62071200
วัสดุ (MATERIAL): PP
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 25 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX): 10 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 225 บาท/ห่อ