ไม้จิ้มฟันอนามัยแพ็คซอง

Attribute:

SKU : PLU 6157

1 ห่อมี 250 ชิ้น | 1 ลังมี 125 ห่อ

Share

วัสดุ : ไม้
บรรจุห่อละ : 250 ชิ้น
บรรจุลังละ : 125 ห่อ
ราคา 58 บาท/ห่อ