ถ้วยน้ำ 3 oz k-resin + ฝาเรียบ (8124)

Attribute:

SKU : PLU 3048

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 7.5 x ฐาน 5.5 x สูง 4 cm.

PLU 3048
SIZE (cm.)DIAMETERHEIGHT (H)CAPACITY (oz.)
A7.543
B5.5
วัสดุ (MATERIAL) : k-resin
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 100 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX): 20 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 125 บาท/ห่อ