ถ้วยน้ำ 5 oz k-resin + ฝาเรียบ (8124)

Attribute:

SKU : PLU 3046

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 7.5 x ฐาน 5.5 x สูง 5.5 cm.

PLU 3046
SIZE (cm.)DIAMETERHEIGHT (H)CAPACITY (oz.)
A7.55.55
B5.5
วัสดุ (MATERIAL) : k-resin
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 100 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX): 20 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 160 บาท/ห่อ