ถ้วยน้ำ 4 oz k-resin + ฝาเรียบ (8124)

Attribute:

SKU : PLU 3045

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 7.5 x ฐาน 5.5 x สูง 5 cm.

PLU 3045
SIZE (cm.)DIAMETERHEIGHT (H)CAPACITY (oz.)
A7.554
B5.5
วัสดุ (MATERIAL): k-resin
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 100 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX) : 20 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 150 บาท/ห่อ