กล่องอาหารเหลี่ยม PPใส+ฝาใส 650 ml

Attribute:

SKU : PLU 2487

Share

PLU 2487
SIZE (cm.)WIDTH (W)LENGTH (L)HEIGHT (H)CAPACITY (ml.)
12.517.85650
วัสดุ (MATERIAL): PP
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 25 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX): 10 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 115 บาท/ห่อ