หลอดงอดำ (622) ขนาด 22 cm

Attribute:

SKU : PLU 1159

1 ห่อมี 250 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ปาก 0.6 x ยาว 22 cm.

Share

ขนาด : ขนาด วัดจากขอบด้านนอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 cm. , ยาว 22.0 cm.
บรรจุห่อละ :250 ชิ้น
บรรจุลังละ :40 ห่อ
ราคา 25 บาท/ห่อ