ขวด PET 60 cc พร้อมฝาอลูมิเนียมสีเงิน ขนาด 22 mm

Attribute:

SKU : PLU 1280

Share

PLU 1280
SIZE (cm.)DIAMETERHEIGHT (H)CAPACITY (cc.)
A2.21060
B3.5
วัสดุ (MATERIAL): PET
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 50 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX): 10 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 165 บาท/ห่อ