ถ้วยวุ้นดอกไม้กลม

Attribute:

SKU : PLU 5017

1 ห่อมี 2500 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 4.2 x ฐาน 2.7 x สูง 1.6 cm.

Share

PLU 5017
SIZE (cm.)DIAMETERHEIGHT (H)CAPACITY (oz.)
A4.21.6-
B2.7
วัสดุ (MATERIAL):
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 2500 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX): 20 ห่อ
ราคา (PRICE/PIECE): 250 บาท/ห่อ