ขนาด : กว้าง x ยาว = 30.0 x 40.0 นิ้ว
บรรจุห่อละ : 1 กิโลกรัม (ประมาณ 8 ใบ)
บรรจุลังละ : 25 กิโลกรัม
ราคา : 45 บาท/ห่อ