กล่องอาหาร OPS ใส 3 ช่อง (TP-105) 600 ml.

Attribute:

SKU : PLU 4403

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ กว้าง 17.0 x ยาว 20.5 x สูง 4.7 cm

Share

PLU 4403

SIZE (cm.)WIDTH (W)LENGTH (L)HEIGHT (H)CAPACITY (ml.)
17.020.54.7600
วัสดุ (MATERIAL): OPS
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 100 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX) : 8 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 400 บาท/ห่อ

กล่องอาหาร OPS ใส 3 ช่อง (TP-105) : สำหรับบรรจุอาหาร ไม่สามารถอุ่นร้อนโดยเตาไมโครเวฟ