หลอดงอสีน้ำตาล ขนาด 6 mm x 21 cm ใส่ซองขาว

Attribute:

SKU : PLU 1138

1 ห่อมี 100 ชิ้น 1 ลังมี 50 ห่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 x ยาว 21 cm.

Share

ขนาด : วัดจากขอบด้านนอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 cm, ยาว 21 cm
บรรจุห่อละ : 100 ชิ้น
บรรจุลังละ : 50 ห่อ
ราคา 30 บาท/ห่อ