หลอดงอNO.824 คละสี (สีหวาน)

Attribute:

SKU : PLU 1129

1 ห่อมี 100 ชิ้น 1 ลังมี 50 ห่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 x ยาว 25 cm.

Share

ขนาด :เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 x ยาว 25 cm.
บรรจุห่อละ : 100 ชิ้น
บรรจุลังละ : 50 ห่อ
ราคา 20 บาท/ห่อ