หลอดตรงน้ำตาล ขนาด 25 cm

Attribute:

SKU : PLU 1158

1 ห่อมี 250 ชิ้น 1 ลังมี 40 ห่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 x ยาว 25 cm.

Share

วัสดุ (MATERIAL)           : -
ขนาด (SIZE)                 : เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 x ยาว 25 cm.
บรรจุห่อละ (PCS/PACK)   : 250 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX)  :   40 ห่อ
ราคา(PRICE/PACK)        :   22 บาท/ห่อ