ช้อนคาวพลาสติกใส

Attribute:

SKU : PLU 6087

1 ห่อมี 100 ชิ้น 1 ลังมี 100 ห่อ | กว้าง 3.5 x ยาว 11 cm.

Share

ขนาด : วัดจากขอบด้านนอก กว้าง 3.5 cm , ยาว 11.0 cm
บรรจุห่อละ : 100 ชิ้น
บรรจุลังละ : 100 ห่อ
ราคา 25 บาท/ห่อ