กล่องสลัด ใสกลมฝาโดม (D66/32) (Round Salad Box + Dome Lid)

Attribute:

SKU : PLU 4111

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ ปาก 16 x ก้น 14.5 x สูง 10.5cm

Share

ขนาด (SIZE)  : เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 16.0 cm.

: เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 14.5 cm.

: สูง 10.5 cm.
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 50 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX): 6 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 400 บาท/ห่อ

กล่องสลัดใสกลมฝาโดม (D66/32) : สำหรับบรรจุสลัด ฝาในตัว ฝาสามารถล็อคได้

สามารถนำไปใส่:

  • สลัด สำหรับห่อกลับ (takeaway), วางขาย, หรือ ส่ง (food delivery)